วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พรรคการเมืองไทน 2554

หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย

หัวหน้าพรรค

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลับดับที่ 1 


เว็ปไซของพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
Image:National-development-party-logo.jpg

หัวหน้าพรรค

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร


ประพาส ลิมปะพันธุ์
ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลับดับที่ 1 

เว็ปไซของพรรคชาติพัฒนาแผ่นดิน
http://politicalbase.in.th/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99


หมายเลข 3 พรรคประชาธิปไตยใหม่
พรรคประชาธิปไตยใหม่

หัวหน้าพรรค

นายสุรทิน พิจารณ์
หัวหน้าพรรคและผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลับดับที่ 1 


หมายเลข 4 พรรคประชากรไทย
ตราสัญลักษณ์ของพรรคประชากรไทย

หัวหน้พรรค


สุมิตร สุนทรเวชหมายเลข 5 พรรครักประเทศไทย
Rak Thailand Party.jpg
หัวหน้าพรรค 

ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์

เว็ปไซของพรรค

หมายเลข 6 พรรคพลังชล

หัวหน้าพรรค
ไฟล์:เชาวน์ มณีวงษ์.jpg
เชาวน์ มณีวงษ์

เว็ปไซพรรค
หมายเลข 7 พรรคประชาคม
หัวหน้าพรรค


นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์หมายเลข8  พรรคดำรงไทย

หัวหน้าพรรค


นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู


หมายเลข 9 พรรคพลังมวลชน


พรรคพลังมวลชน
หัวหน้าพรรค

นายวิษณุ อินทรพยุง

หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
หัวหน้าพรรรคนาย อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ผู้สมัคร ส.ส.


เว็บไซพรรค

http://campaign.democrat.or.th


หมายเลข 11 พรรคไทยพอเพียงหัวหน้าพรรค


นายจำรัส อินทุมาร

หมายเลข 12 พรรครักษ์สินติ

RAK SANTI PARTY.jpg

หัวหน้าพรรค


ร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์


หมายเลข 13 พรรคไทยเป็นสุข

พรรคไทยเป็นสุข ThaipensukParty

หัวหน้าพรรค


นายประดิษฐ์ ศรีประชา

เว็บไซพรรค


หมายเลข 14 พรรคกิจสังคม

2social.gif

หัวหน้าพรรค


นายสุวิทย์ คุณกิตติ หมายเลข 15 พรรคไทยเป็นไทย


หัวหน้าพรรค

คลิกดูรายละเอียด

นายกุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา
เว็บไซพรรค


หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรค

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

เว็บไซพรรค
หมายเลข 17 พรรคแทนคุณแผ่นดินหัวหน้าพรรค
พรรคแทนคุณแผ่นดิน (Thaen Khun Phaendin Party)

นายวิชัย ศิรินคร


หมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน


หัวหน้าพรรค 

นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ


หมายเลข 19 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
51ชาวนา.jpg

หัวหน้าพรรค

นายโชติ  บุญจริง


หมายเลข 20 พรรคการเมืองใหม่หัวหน้าพรรค


นายสมศักดิ์  โกศัยสุข


เว็บไซพรรค

หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา


หัวหน้าพรรค

ชุมพล ศิลปอาชาหมายเลข 22 พรรคเสรีนิยม


หัวหน้าพรรค

นายพุทธชาติ  ช่วยราม

หมายเลข 23 พรรคชาติสามัคคี


หัวหน้าพรรค

นายนพดล ไชยฤทธิเดช 


หมายเลข  24 พรรคบำรุงเมือง


หัวหน้าพรรค
นาย ธานี สุธัญญพฤทธิ์

หมายเลข 25 พรรคกสิกรไทย

หัวหน้าพรรค
นายจำลอง  ดำสิม


หมายเลข 26 พรรคมาตุภูมิหัวหน้าพรรค
พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

เว็บไซพรรค


55 พรรคการเมือง


วันนี้ 26 เมษายน 2554 เว็บไซต์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยข้อมูลพรรคการเมือง 55 พรรคล่าสุด ที่จะลงชิงชัยในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงนี้

ฐานข้อมูลพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียงตามลำดับวันก่อตั้งพรรค ดังนี้ 

1. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ก่อตั้งวันที่ 11 มิ.ย. 2525 หัวหน้าพรรค : นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ/เลขาธิการพรรค : นายสุเทพ เทือกสุบรรณ/สมาชิกพรรค : 2,873,960 คน/สาขาพรรค : 177 สาขา 

2. พรรคประชากรไทย (ปชท.) ก่อตั้งวันที่ 26 ก.ค. 2525 หัวหน้าพรรค : นายสุมิตร สุนทรเวช/เลขาธิการพรรค : นายสมบูรณ์ เวสน์/สมาชิกพรรค : 70,054 คน/สาขาพรรค : 10 สาขา 

3. พรรคกิจสังคม (กส) ก่อตั้งวันที่ 20 ส.ค. 2525 หัวหน้าพรรค : นายทองพูล ดีไพร/เลขาธิการพรรค : นายสยมภู เกียรติสยมภู/สมาชิกพรรค : 27,237 คน/สาขาพรรค : 4 สาขา

4. พรรคมหาชน (พมช.) ก่อตั้งวันที่ 10 ก.พ.2541 หัวหน้าพรรค : นายอภิรัต ศิรินาวิน/เลขาธิการพรรค : นายไพศาล เหมือนเงิน/สมาชิกพรรค : 1,186,740 คน/สาขาพรรค : 9 สาขา

5. พรรคไทยเป็นไท (ทปท) ก่อตั้งวันที่ 9 ธ.ค. 2541 หัวหน้าพรรค : นายตรีสัลล์ จันทน์เทียนเดชา/เลขาธิการพรรค : นายไพศาล ตันธนวัฒน์ (กรรมการบริหารรักษาการแทน)/สมาชิกพรรค : 326,357 คน/สาขาพรรค : 5 สาขา

6. พรรคกสิกรไทย (กท.) ก่อตั้งวันที่ 10 ก.พ. 2542 หัวหน้าพรรค : นายจำลอง ดำสิม/เลขาธิการพรรค : นางสาวอรสา มงคลเคหา/สมาชิกพรรค : 8,715 คน/สาขาพรรค : 4 สาขา

7. พรรคชีวิตที่ดีกว่า (พชก.) ก่อตั้งวันที่ 6 ต.ค. 2542 หัวหน้าพรรค : นางพูลถวิล ปานประเสริฐ (เหรัญญิกพรรครักษาการแทน)/เลขาธิการพรรค : นายสมยศ แท่นศิลา/สมาชิกพรรค : 8,312 คน/สาขาพรรค : 21 สาขา

8. พรรคสยาม (พ.ส.) ก่อตั้งวันที่ 22 พ.ย. 2542 หัวหน้าพรรค : นายเพ็ชร สายพานทอง/เลขาธิการพรรค : (ว่าง)/สมาชิกพรรค : 6,540 คน/สาขาพรรค : 7 สาขา

9. พรรคเพื่อฟ้าดิน (พฟด.) ก่อตั้งวันที่ 5 เม.ย. 2543 หัวหน้าพรรค : นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ/เลขาธิการพรรค : เรือตรี แซมดิน เลิศบุศย์/สมาชิกพรรค : 16,384 คน/สาขาพรรค : 9 สาขา

10. พรรคความหวังใหม่ (ควม.) ก่อตั้งวันที่ 7 พ.ค. 2545 หัวหน้าพรรค : นายชิงชัย มงคลธรรม/เลขาธิการพรรค : นายจารึก บุญไชย/สมาชิกพรรค : 13,104 คน/สาขาพรรค : 8 สาขา

11. พรรคเพื่อนเกษตรไทย (พ.ก.ท.) ก่อตั้งวันที่ 16 ก.ย. 2545 หัวหน้าพรรค : นายทรงเดช สุขขำ (รองหัวหน้าพรรคปฏิบัติหน้าที่แทน)/เลขาธิการพรรค : (ว่าง)/สมาชิกพรรค : 9,154 คน/สาขาพรรค : 22 สาขา 

12. พรรคประชาราช (ป.ช.ร.) ก่อตั้งวันที่ 10 ม.ค. 2549 หัวหน้าพรรค : นายเสนาะ เทียนทอง/เลขาธิการพรรค : นายฐานิสร์ เทียนทอง/สมาชิกพรรค : 13,814 คน/สาขาพรรค : 5 สาขา

13. พรรคดำรงไทย (ดท.) ก่อตั้งวันที่ 2 มี.ค. 2549 หัวหน้าพรรค : นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู/เลขาธิการพรรค : นางสาวหทัยทิพย์ เชิดชู /สมาชิกพรรค : 5,357 คน/สาขาพรรค : 3 สาขา

14. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) 20 มิ.ย. 2549 หัวหน้าพรรค : นายโชติ บุญจริง/เลขาธิการพรรค : นายวิเชียร ควรเอี่ยม /สมาชิกพรรค : 10,437 คน/สาขาพรรค : 4 สาขา

15. พรรคอาสามาตุภูมิ (อ.ส.ม.) ก่อตั้งวันที่ 30 มิ.ย. 2549 หัวหน้าพรรค : นายมนตรี เศรษฐบุตร/เลขาธิการพรรค : นายภาสกร กิติสิน /สมาชิกพรรค : 6,603 คน/สาขาพรรค : 5 สาขา

16. พรรคชาติสามัคคี (ช.ส.ม.) ก่อตั้งวันที่ 18 ก.ค. 2549 หัวหน้าพรรค : นายนพดล ไชยฤทธิเดช/เลขาธิการพรรค : นายภู เหล็กดี /สมาชิกพรรค : 5,338 คน/สาขาพรรค : 3 สาขา

17. พรรคเพื่อไทย (พท.) ก่อตั้งวันที่ 20 ก.ย. 2550 หัวหน้าพรรค : นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์/เลขาธิการพรรค : นายสุพล ฟองงาม /สมาชิกพรรค : 23,778 คน/สาขาพรรค : 5 สาขา 

18. พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) ก่อตั้งวันที่ 2 ต.ค. 2550 หัวหน้าพรรค : นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง/เลขาธิการพรรค : (ว่าง) /สมาชิกพรรค : 9,416 คน/สาขาพรรค : 8 สาขา

19. พรรครวมชาติพัฒนา (รช.) ก่อตั้งวันที่ 3 ต.ค. 2550 หัวหน้าพรรค : นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล/เลขาธิการพรรค : นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ /สมาชิกพรรค : 10,338 คน/สาขาพรรค : 4 สาขา

20. พรรคแทนคุณแผ่นดิน (ทคผ.) ก่อตั้งวันที่ 9 พ.ย. 2550 หัวหน้าพรรค : นายวิชัย ศิรินคร/เลขาธิการพรรค : นายบุญธร อุปนันท์ /สมาชิกพรรค : 6,487 คน/สาขาพรรค : 5 สาขา

21. พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ก่อตั้งวันที่ 18 เม.ย. 2551 หัวหน้าพรรค : นายชุมพล ศิลปอาชา/เลขาธิการพรรค : นายปรีชา จั่นเพชร /สมาชิกพรรค : 14,957 คน /สาขาพรรค : 6 สาขา

22. พรรคอนาคตไทย (อท) ก่อตั้งวันที่ 25 เม.ย. 2551 หัวหน้าพรรค : นายวีระพล เหมรัตนากร/เลขาธิการพรรค : นายชินวัตร ยะทะนนท์ /สมาชิกพรรค : 6,087 คน /สาขาพรรค : 5 สาขา

23. พรรคธรรมาภิบาลสังคม (อภส) ก่อตั้งวันที่ 29 ส.ค. 2551 หัวหน้าพรรค : นายวีรพันธ์ พรหมมนตรี/เลขาธิการพรรค : นายจีระศักด์ิ สีหรัตน์ /สมาชิกพรรค : 6,187 คน /สาขาพรรค : 5 สาขา

24. พรรคมาตุภูมิ (มภ) ก่อตั้งวันที่ 3 พ.ย. 2551 หัวหน้าพรรค : พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน/เลขาธิการพรรค : นายมั่น พัธโนทัย/สมาชิกพรรค : 7,760 คน /สาขาพรรค : 5 สาขา

25. พรรคภูมิใจไทย (ภท) ก่อตั้งวันที่ 5 พ.ย. 2551 หัวหน้าพรรค : นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล/เลขาธิการพรรค : นางพรทิวา นาคาศัย/สมาชิกพรรค : 36,370 คน /สาขาพรรค : 5 สาขา

26. พรรคประชาสันติ (ปส.) (เปลี่ยนชื่อจากพรรคธรรมาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.54) ก่อตั้งวันที่ 26 ม.ค. 2552 หัวหน้าพรรค : นายดลสวัสด์ิ ชาติเมธี (รองหัวหน้าพรรครักษาการแทน)/เลขาธิการพรรค : น.ส.จรินยาภร ชื่นตา/สมาชิกพรรค : 5,467 คน /สาขาพรรค : 4 สาขา

27. พรรคขัตติยะธรรม (ขตธ.) ก่อตั้งวันที่ 19 ก.พ. 2552 หัวหน้าพรรค : นางสาวขัตติยา สวัสดิผล/เลขาธิการพรรค : นายอมฤตณรงค์บุษย์ สุรพันธ์/สมาชิกพรรค : 5,352 คน /สาขาพรรค : 5 สาขา

28. พรรคพลังพัฒนา (พ.พ.น.) ก่อตั้งวันที่ 31 มี.ค. 2552 หัวหน้าพรรค : นายสนิท มาประจวบ/เลขาธิการพรรค : นางภาพรณ์ ลิ้มศุภรัตน์ /สมาชิกพรรค : 6,516 คน /สาขาพรรค : 4 สาขา

29. พรรคประชาธรรม (พปธ.) ก่อตั้งวันที่ 16 ม.ย. 2552 หัวหน้าพรรค : นายมุคตาร์ กีละ/เลขาธิการพรรค : นายอาหะหมัด เบนโน/สมาชิกพรรค : 6,349 คน /สาขาพรรค : 4 สาขา

30. พรรคการเมืองใหม่ (ก.ม.ม.) ก่อตั้งวันที่ 25 มิ.ย. 2552 หัวหน้าพรรค : นายสมศักด์ิ โกศัยสุข (รองหัวหน้าพรรคปฏิบัติหน้าที่แทน)/เลขาธิการพรรค : นายสุริยะใส กตะศิลา/สมาชิกพรรค : 12,936 คน /สาขาพรรค : 9 สาขา

31. พรรคไทยรวมพลัง (ทรพ.) ก่อตั้งวันที่ 27 ก.ค. 2552 หัวหน้าพรรค : นายเอกสิทธ์ิ เจาฑานนท์/เลขาธิการพรรค : นายศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์/สมาชิกพรรค : 5,568 คน /สาขาพรรค : 4 สาขา

32. พรรคพลังคนกีฬา (พ.ก.) ก่อตั้งวันที่ 28 ต.ค. 2552 หัวหน้าพรรค : นายวนัสธนา สัจจกุล/เลขาธิการพรรค : นายวิรุณ เกิดชูสกุล/สมาชิกพรรค : 6,022 คน /สาขาพรรค : 6 สาขา

33. พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย (ส.ป.ต.) ก่อตั้งวันที่ 29 ธ.ค. 2552 หัวหน้าพรรค : นายประชา อุดมธรรมานุภาพ/เลขาธิการพรรค : นายเอก มงคล/สมาชิกพรรค : 679 คน /สาขาพรรค : 1 สาขา

34. พรรคเสรีนิยม (ส.ร.น.) ก่อตั้งวันที่ 8 ม.ค. 2553 หัวหน้าพรรค : นายพุทธชาติ ช่วยราม/เลขาธิการพรรค : นายพุฒิพงศ์ พุ่มไสล /สมาชิกพรรค : 5,645 คน /สาขาพรรค : 4 สาขา

35. พรรครักประเทศไทย (ร.ป.ท.) ก่อตั้งวันที่ 18 ก.พ. 2553 หัวหน้าพรรค : นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์/เลขาธิการพรรค : นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ /สมาชิกพรรค : 3,822 คน /สาขาพรรค : 4 สาขา

36. พรรคไทยพอเพียง (ทพ.) ก่อตั้งวันที่ 3 มี.ค. 2553 หัวหน้าพรรค : นายจำรัส อินทุมาร/เลขาธิการพรรค : นายธีรวุธ พราหมณสุทธ์ิ /สมาชิกพรรค : 20,987 คน /สาขาพรรค : 11 สาขา

37. พรรคประชาสามัคคี (ปส.) ก่อตั้งวันที่ 8 มี.ค. 2553 หัวหน้าพรรค : นายสมหมาย สืบสี/เลขาธิการพรรค : นายภาสกร ดมหอม/สมาชิกพรรค : 499 คน /สาขาพรรค : 4 สาขา

38. พรรคชาวนาไทย (ช.น.ท.) ก่อตั้งวันที่ 8 เม.ย. 2553 หัวหน้าพรรค : นายสัมฤทธ์ิ แก้วทน/เลขาธิการพรรค : นายสุริยา ไชยบัวแดง /สมาชิกพรรค : 16 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

39. พรรคไทยเข้มแข็ง (ทข.) ก่อตั้งวันที่ 4 มิ.ย. 2553 หัวหน้าพรรค : นายมนัส พานิช/เลขาธิการพรรค : นายประธาน พรหมอ่อน/สมาชิกพรรค : 5,559 คน /สาขาพรรค : 4 สาขา

40. พรรคไทยทันทุน (พททท.) ก่อตั้งวันที่ 9 มิ.ย. 2553 หัวหน้าพรรค : นายยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ/เลขาธิการพรรค : นายวิษณุ รุ่งฤทธิเดช /สมาชิกพรรค : 16 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

41. พรรคมหารัฐพัฒนา (ม.ร.พ.) ก่อตั้งวันที่ 6 ก.ค. 2553 หัวหน้าพรรค : นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์/เลขาธิการพรรค : นายสมศักด์ิ หัสเดชะ /สมาชิกพรรค : 16 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา 

42. พรรคไทยเพื่อไทย (ทพท.) ก่อตั้งวันที่ 13 ก.ค. 2553 หัวหน้าพรรค : นายสาทิตย์ รอดช้าง/เลขาธิการพรรค : นายธงชัย ธาตุเสียว/สมาชิกพรรค : 15 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

43. พรรคเพื่อธรรม (พธ.) ก่อตั้งวันที่ 23 ส.ค. 2553 หัวหน้าพรรค : นายสุรสิทธ์ ฉิมพาลี/เลขาธิการพรรค : นายวันชัย จุฬานนท์/สมาชิกพรรค : 17 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

44. พรรคไทยสร้างสรรค์ (ท.ส.) ก่อตั้งวันที่ 15 ก.ย. 2553 หัวหน้าพรรค : นายวิษณุภตฆ์ พีรเจริญวงส์ (เลขาธิการพรรครักษาการแทน)/เลขาธิการพรรค : นายวิษณุภตฆ์ พีรเจริญวงส์ /สมาชิกพรรค : 18 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

45. พรรคไทยเป็นสุข (ทปส.) ก่อตั้งวันที่ 21 ต.ค. 2553 หัวหน้าพรรค : นายประดิษฐ์ ศรีประชา/เลขาธิการพรรค : นางนภารัศม์ นพคุณ /สมาชิกพรรค : 16 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

46. พรรคบำรุงเมือง (บม.) ก่อตั้งวันที่ 1 พ.ย. 2553 หัวหน้าพรรค : นายสุวรรณ ประมูลชัย/เลขาธิการพรรค : นางมะลิ เอกอริยะกุล/สมาชิกพรรค : 88 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

47. พรรคพลานุภาพ (พลภ) ก่อตั้งวันที่ 21 พ.ย. 2553 หัวหน้าพรรค : นางนันทนา สุวัตถิ/เลขาธิการพรรค : นายศุภฤกษ์ สวัตถิ/สมาชิกพรรค : 16 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา 

48. พรรคคุ้มเกล้าไทย (ค.ก.ท.) ก่อตั้งวันที่ 21 ม.ค. 2554 หัวหน้าพรรค : นายศิริ ฐวลางกุล/เลขาธิการพรรค : นางสาวลิเภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา /สมาชิกพรรค : 15 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

49. พรรคพลังมวลชน (พลช.) ก่อตั้งวันที่ 24 มี.ค. 2554 หัวหน้าพรรค : นายกรภพ ครองจักรภพ/เลขาธิการพรรค : นายชัยโรจน์ นันทกีรติพัฒน์ /สมาชิกพรรค : 18 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

50. พรรคพลังสังคมไทย (พสท.) ก่อตั้งวันที่ 4 เม.ย. 2554 หัวหน้าพรรค : นายวิวัฒน์ เลอยุกต์/เลขาธิการพรรค : นายสุชีพ อังษานาม/สมาชิกพรรค : 15 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

51. พรรคประชาชนชาวไทย (ปชชท.) ก่อตั้งวันที่ 8 เม.ย. 2554 หัวหน้าพรรค : นายสุนทร ศรีบุญนาค/เลขาธิการพรรค : นายภูมิพัฒน์ เชื้อเอี่ยมพันธุ์/สมาชิกพรรค : 15 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

52. พรรคอารยธรรม (อย.) ก่อตั้งวันที่ 11 เม.ย. 2554 หัวหน้าพรรค : นายอรรถสิทธ์ิ กาญจนสินิทธ์/เลขาธิการพรรค : นางสาววิภาดา ด่านนภา /สมาชิกพรรค : 17 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

53. พรรครักแผ่นดิน (รผด) ก่อตั้งวันที่ 19 เม.ย. 2554 หัวหน้าพรรค : นายประทีป ประภัสสร/เลขาธิการพรรค : นายธนฤกษ ไวทยานนท์ /สมาชิกพรรค : 16 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา 

54. พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) ก่อตั้งวันที่ 21 เม.ย. 2554 หัวหน้าพรรค : นายสุรทิน พิจารณ์/เลขาธิการพรรค : นายวิมล สารมะโน /สมาชิกพรรค : 19 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

55. พรรครักษ์สันติ (รส.) ก่อตั้งวันที่ 21 เม.ย. 2554 หัวหน้าพรรค : พลตำรวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ์/เลขาธิการพรรค : นางสาวพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ/สมาชิกพรรค : 16 คน /สาขาพรรค : 0 สาขา

พรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 2,873,960 คน 
2. พรรคมหาชน (พมช.) 1,186,740 คน
3. พรรคไทยเป็นไท (ทปท) 326,357 คน 
4. พรรคประชากรไทย (ปชท.) 70,054 คน
5. พรรคภูมิใจไทย (ภท) 36,370 คน 

พรรคการเมืองที่มีสาขาพรรคมกาที่สุด 5 อันดับแรก
1. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 177 สาขา 
2. พรรคเพื่อนเกษตรไทย (พ.ก.ท.) 22 สาขา 
3. พรรคชีวิตที่ดีกว่า (พชก.) 21 สาขา 
4. พรรคไทยพอเพียง (ทพ.) 11 สาขา
5. พรรคประชากรไทย (ปชท.) 10 สาขา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น