วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

"เยาวชนไทย ไม่ไร้มารยาท"


รณรงค์เรื่อง
  เยาวชนไทย ไร้มารยาท

เป็นเด็กไทยให้อ่อนน้อมและถ่อมตน
อย่าลุกลนคนมองมีไม่ดีหนา
จงสำรวมท่าทีกิริยา
จะพูดจากับผู้ใหญ่ให้สังวรณ์
คำสุภาพไพเราะจึงเหมาะสม
ใครเห็นชมว่าดีล้นมีคนสอน
ไปก็ลามาก็ไหว้ยามใคร่จร
จะหนาวร้อนนอนนั่งระวังเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น