วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เยาวชนชายไทย หัวใจสุภาพบุรุษ เยาวชนสตรีไทยให้รักนวลสงวนตัว"

เยาวชนชายไทย หัวใจสุภาพบุรุษ 
                เยาวชนสตรีไทยให้รักนวลสงวนตัว"
หนุ่มสาวเจ้ารู้ไหม     คือเวไนยสัตว์    เจ้าจัดว่าฉลาด     
องอาจตามคำสอน    รู้โอนอ่อนในกมล    รู้คนต่างจากสัตว์   
รู้ชัดคือมีสติ     ดำริหักห้ามตน    ไม่เด็ดผลก่อนห่าม   
หากไม่ห้ามใจตน    ก็ล้นเดรัจฉาน    รู้งานแค่ขยายพันธุ์   
ส่วนเธอนั้นสูงค่า    รู้ว่าสิ่งไหนควร   จึงมิด่วนถลำใจ   
ไปตามกลแห่งกาม     สิ่งงามสิ่งควร   คือรักนวลสงวนตัว   
อย่ามั่วกิเลสนั้น    จักบั่นสุขเจ้าสะบั้น  เดือดร้อนยาวนาน  แลนา ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น